Aktuality

30.11.2019 17:30
Parlamentom prešla dôležitá novela zákona o odpadoch, ktorá posunie Slovensko ku krajinám bez zbytočného odpadu Zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú ekologickejšie a recyklovateľné obaly, obmedziť skládkovanie predovšetkým biologicky...
02.06.2019 17:31
Ministerstvo ŽP zverejnilo informatívny zoznam elektrozariadení, na ktoré by sa nemala vzťahovať rozšírená zodpovednosť výrobcov. Informatívny zoznam výnimiek nájdete...
29.05.2019 11:38
Výrobcom zdražejú obaly, keďže OZV si budú musieť započítať finančnú zábezpeku. Zmeny sa dotknú mnohých podnikateľov, novelizujú sa aj vyhlášky. Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania ďalšiu novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom má byť najmä...
27.05.2019 17:15
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek prešlo tripartitou Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje dnes odsúhlasila hospodárska a sociálna rada. Novú legislatívu Ministerstvo životného prostredia SR predloží vláde SR na schválenie na jej najbližšom rokovaní....
12.03.2019 14:00
Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje v naštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Dnes návrh zákona prešiel Legislatívnou radou vlády SR. Ak všetko pôjde ako má, ministerstvo životného prostredia by...
07.11.2018 18:36
Po spoplatnení ľahkých plastových tašiek a zvýšení poplatkov za skládkovanie envirorezort odštartoval práce na zavedení zálohovania PET fliaš a plechoviek od nápojov. Ročne sa totiž na slovenský trh uvedie približne miliarda PET fliaš. Po zavedení zálohovania sa vyzbiera...
19.10.2018 18:33
Za prvý polrok 2018 inšpektori životného prostredia odhalili porušenie legislatívy pri každej tretej kontrole. Najviac porušení bolo pri ochrane prírody Envirorezort robí konkrétne kroky na zefektívnení činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zároveň pracuje spoločne...
17.10.2018 18:24
Poslanci Národnej rady SR zahlasovali hneď za niekoľko zákonov, ktoré zvýšia ochranu životného prostredia na Slovensku.  Protiskládkový balíček obsahuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov (podporilo 104 poslancov) a novelu zákona o odpadoch (podporilo 105...
22.08.2018 20:55
Novela zákona o odpadoch rieši aktuálne problémy z praxe, tak zo strany štátnych inštitúcií, ako aj podnikateľov   Zlepšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov, prísnejšie pravidlá pri uzatváraní skládok odpadov, implementovať nariadenie o recyklácii lodí, ale aj...
22.08.2018 20:52
Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť...
1 | 2 | 3 >>

Kontaktujte nás