Environmentálne služby a poradenstvo

Zákon o odpadoch je od 1. 7. 2020 doplnený o nové definície čo je oxo-degradovateľný plast (§52, ods. 29) a oxo-degradovateľná plastová taška (§52, ods. 31) alebo jednorazový plastový výrobok (§52 ,ods. 30).

Kvôli koronakríze sa odkladá zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Posúvajú sa aj termíny vydávania rozhodnutí, uplatňovania finančných náhrad či žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v skrátenom legislatívnom konaní schválili zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti ministerstva životného...

V roku 2019 inšpektori životného prostredia vykonali prelomový počet kontrol na Slovensku. Slovenská inšpekcia životného prostredia si celkovo posvietila na viac ako 3200 prípadov. To je o 450 kontrol viac, ako v roku 2018. Porušenie zákona inšpektori odhalili pri každej tretej kontrole. Najvyššie pokuty putovali do Rohožníka a do firmy pôsobiacej...