BOZP a OPP


1. Ochrana a bezpečnosť 

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Ochrana pred požiarmi
  • Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
  • E - learning
  • Civilná ochrana
  • Pracovná zdravotná služba

2. Vyhradené technické zariadenia

  • Revízie VTZ
  • Odborné školenia na obsluhu VTZ

3. Správa budov a ISO

  • Správa budov a služieb
  • Audity a poradenstvo ISO noriem