Zodpovednosť výrobcov

21.07.2023

5.7.2023 nadobudla účinnosť vyhláška č. 265/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov. Zmena spočíva v doplnení prílohy č. 15 a 17.