Novelizácia zákona o poplatkoch

30.06.2023

1. januára 2024 nadobúda účinnosť zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákonom z 10.5.2023 sa zároveň od 1. januára 2024 zruší súčasne platný zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.