Zmeny v evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

28.05.2024

V oblasti ochrany životného prostredia dochádza na Slovensku k podstatnej legislatívnej zmene. S účinnosťou od 1. januára 2026 sa zavádza nová vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Vyhláška č. 89/2024 Z.z., ktorá sa týka evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, nahradí predchádzajúce vyhlášky č. 366/2015 Z. z., č. 246/2017 Z. z., č. 321/2017 Z. z., č. 378/2018 Z. z., a č. 317/2020 Z. z.