Novelizácia zákona o ovzduší

12.05.2023

28. apríla 2023 nadobudol platnosť zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023 okrem:

čl. I § 34 ods. 1 písm. i), ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2023,

čl. I § 11 ods. 9, § 32 písm. b), § 37 ods. 3 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024,

čl. I § 46 ods. 2 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025,

čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027,

čl. I § 34 ods. 3 písm. g), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2030.