Oprava chyby

28.08.2023

26.8.2023 nadobudlo účinnosť oznámenie č. 349/2023 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. 

Oprava vo vyhláške č. 248/2023 Z.z.: 

1. V prílohe č. 4, III. časti, piatom bode namiesto slov "A. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania" majú byť správne uvedené slová "5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania", namiesto slov "B. Emisné limity – plynové turbíny" slová "5.2 Emisné limity – plynové turbíny" a namiesto slov "C. Emisné limity pre zariadenia Z1 – Z3" slová "A. Emisné limity pre zariadenia Z1 – Z3".

2. V prílohe č. 4, IV. časti, bode 2.2. namiesto slov "C. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá – nové zariadenia" majú byť správne uvedené slová "B. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá – nové zariadenia".