Aktuality

Z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja si dnes sadli za jeden stôl výrobcovia, obchodníci, potravinári, zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov, zamestnávateľov či samospráv, ako aj niektorí poslanci Národnej rady SR. Cieľom je odborne diskutovať o výške nákladov na triedený zber, ktoré ministerstvo nastaví vo vykonávacej...

Zákon o odpadoch je od 1. 7. 2020 doplnený o nové definície čo je oxo-degradovateľný plast (§52, ods. 29) a oxo-degradovateľná plastová taška (§52, ods. 31) alebo jednorazový plastový výrobok (§52 ,ods. 30).

Kvôli koronakríze sa odkladá zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Posúvajú sa aj termíny vydávania rozhodnutí, uplatňovania finančných náhrad či žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v skrátenom legislatívnom konaní schválili zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti ministerstva životného...

V roku 2019 inšpektori životného prostredia vykonali prelomový počet kontrol na Slovensku. Slovenská inšpekcia životného prostredia si celkovo posvietila na viac ako 3200 prípadov. To je o 450 kontrol viac, ako v roku 2018. Porušenie zákona inšpektori odhalili pri každej tretej kontrole. Najvyššie pokuty putovali do Rohožníka a do firmy pôsobiacej...