Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť a úspešné podnikanie. 

 

 
 
 

Vitajte na stránke našej firmy. Sme tu pre Vás, teda pre každého záujemcu o rozvoj vlastného podnikania. Naše environmentálne služby sú určené všetkým firmám a spoločnostiam bez rozdielu veľkosti alebo zamerania. Svoje základné poslanie vidíme v snahe ušetriť našim klientom čas a peniaze.

Využite naše profesionálne služby, nechajte Vaše starosti na nás a venujte sa svojmu podnikaniu.  Dohodnite si s nami stretnutie a presvedčte sa.

 

Vznik firmy sa datuje od roku 1998. V rámci svojej činnosti realizuje environmentálne služby a poradenstvo v oblastiach

 

1. odpadového hospodárstva a obalov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.

2. ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

3. ochrany vôd v zmysle zákona č. 364/2005 Z.z. o vodách

4. zavedenia, udržiavania a zdokonaľovania systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle    požiadaviek STN EN ISO 14001 : 2015

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

 

Certifikáty