Aktuality

Prednedávnom schválili poslanci NR SR zmeny v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré sa dotknú ako firiem, tak aj obcí a zberových spoločností. Novela má byť platná od 1.11.2021.

Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.