Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení

02.06.2019

Ministerstvo ŽP zverejnilo informatívny zoznam elektrozariadení, na ktoré by sa nemala vzťahovať rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Informatívny zoznam výnimiek nájdete tu:

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/informativny-zoznam-vynatych-elektrozariadeni.pdf


Zdroj: MŽP SR