Ovzdušie

Základné povinnosti podnikateľa v oblasti ochrany ovzdušia :

  • kategorizovať zdroje znečisťovania ovzdušia

  • vybavenie súhlasov orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

  • vypracovať súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení

  • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia

  • dodržiavať ustanovené emisné limity

  • vypracovanie ročného hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia

Kontakt

www.ekosap.sk
Andreja Kubinu 1673/21, 91701 Trnava

+421 919024413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode